OBG Neonatal Grouping

ABO sistemi eritrositlerde A ve B antijeninin var olup olmadığı temeline dayanır.ABO reaktifleri yenidoğanlarda yetişkinlere göre daha zayıf reaksiyon verirler. Zayıf reaksiyonun nedeni, doğumda A ve B antijenlerinin tam olarak oluşmamış olmasıdır. Yetişkin serumları A ve B antijenine karşı antikor içerirler. Bu antikorlar doğumdan 4-6 ay sonra ortaya çıktığı için yenidoğanların kan numunelerine revers gruplama yapılmaz. Rh D belirlemesi eritrositlerde D antijeninin var olup olmadığı temeline dayanır. Eğer anne Rh D negatif ise yenidoğanın Rh D durumunun tespit edilmesi önemlidir. Direk Coombs testi eritrosit yüzeyine bağlanmış olan antikorların tespit edilmesi için kullanılır.

Bu test , jel yöntemi ile yenidoğanlarda ABO, Rh D, Rh DVI ve Direk Coombs testinin uygulanmasını sağlar.