OBG Rh Phenotype +K

Bütün Rh antijenlerinin hemolitik transfüzyon reaksiyonları ve yenidoğanlarda hemolitik hastalığa neden olma potansiyeline sahip oldukları düşünülmelidir. Anti-c , anti-D’den sonra en fazla klinik öneme sahip Rh antikorudur. Anti C,E ve e nadiren yenidoğanlarda hemolitik hastalığa neden olmasına rağmen Anti-c ciddi yenidoğan hemolitik hastalığına neden olur. Kell sistemine ait antikorların klinik olarak anlamlı potansiyele sahip oldukları düşünülmelidir. Hemolitik transfüzyon reaksiyonlarına ve yenidoğanlarda hemolitik hastalığa neden olabilirler.

Bu test klinik öneme sahip Rh antijenleri ve K antijeninin jel yöntemi ile tespit edilmesini sağlar.