Thermo Scientific™ Atmosferik Ortam Oluşturucuları

Bir AnaeroGen poşeti kapalı bir kavanoza yerleştirildiğinde, kavanozdaki atmosferik oksijen, eşzamanlı karbondioksit üretimi ile hızla emilir. Bu yeni yöntem, yaygın olarak kullanılan diğerlerinden farklıdır, çünkü reaksiyon, hidrojen evrimi olmadan ilerler ve bu nedenle, bir katalizör gerektirmez. Ayrıca, reaksiyonu etkinleştirmek için su gerekli değildir.
Belirtildiği şekilde kullanıldığında AnaeroGen poşeti kavanozdaki oksijen seviyesini 30 dakika içinde %1’in altına düşürür. Ortaya çıkan karbondioksit seviyesi %9 ile %13 arasında olacaktır.
AnaeroGen, fekal kontaminasyon göstergeleri olarak bu organizmaların uygunluğunun araştırılmasında et ve et ürünlerinde bifidobakterilerin saptanmasına yönelik metodolojide kullanılmıştır.

AG0025A ANAEROJAR (FULL ASSEMBLY) THERMO
AG0026A ANAEROJAR BASE THERMO
AG0027A ANAEROJAR LID THERMO
AG0028A ANAEROJAR HANDLE THERMO
AG0029A ANAEROJAR PLATE CARRIER THERMO
AG0030A ANAEROJAR O RING THERMO
AG0031A ANAEROJAR CLIPS THERMO
AG0060C W-ZIP PLASTIC POUCHES WITH BOX/LABEL THERMO
AN0005C SEALING CLIPS FOR ANAEROGEN COMPACT THERMO
AN0010C ANAEROGEN COMPACT   (10 pack) THERMO
AN0010W ANAEROGEN W-ZIP COMPACT THERMO
AN0020C ANAEROGEN COMPACT 20/PCK THERMO
AN0020D ANAEROGEN COMPACT 10 PACK THERMO
AN0025A ANAEROGEN  2.5 L THERMO
AN0035A ANAEROGEN 3.5 L THERMO
CN0020C CAMPYGEN COMPACT 20/PCK THERMO
CN0025A CAMPYGEN  2.5 L THERMO
CN0035A CAMPYGEN  3.5 L THERMO
BR0055B ANAEROBIC INDICATOR THERMO